Агентство лісових ресурсів України

Положення про агентство лісових ресурсів України

Агентство лісових ресурсів України (далі — Управління) знаходиться в підпорядкуванні Держлісагентства України, також вважаючись його територіальним органом. Основними завданнями та місією є лісокультурна діяльність, охорона та захист лісів, а також різноманітні екологічно-просвітницькі заходи.

У своїй діяльності Управління керується законодавчими актами та конституцією України, дорученнями Президента, Прем'єр-міністра, Голови Держлісагентства, державних адміністрацій тощо.

Одним з ключових завдань, що стоять перед Управлінням, є організація:

  • укладення договорів з користувачами мисливських угідь, в яких будуть викладені умови для ведення відповідного господарства; забезпечення належного контролю за виконанням викладених у таких договорах положень;
  • ретельного аналізу та розгляду звернень і скарг, безпосередньо пов'язаних з питаннями лісового та мисливського господарства;
  • лісорозведення та його захист, рекультивація земель, реконструкція лісових насаджень та інші різноманітні лісокультурні заходи.

Діяльність агентства лісових ресурсів України

агентство лісових ресурсів

В основний перелік лісокультурної діяльності входять:

  • поштучне розведення високопродуктивних і стійких з біологічної точки зору культур;
  • лісорозведення в межах територій, які у минулому ніколи не були зайняті лісом;
  • створення та розведення лісокультур на землях, які постраждали через промислову діяльність людини;
  • реконструкція насаджень у лісах шляхом їх заміни на цінніші різновиди.

Серед ключових напрямів діяльності заходи щодо забезпечення захисту лісів. Йдеться про розробку та впровадження спеціальних хімічних засобів, а також способів боротьби зі шкідливими комахами.

Засоби не несуть в собі шкоди для довкілля, завдяки чому можуть вільно застосовуватися навіть в умовах, коли використання агресивних біологічних методів боротьби зі шкідниками заборонено.

Додатково в перелік діяльності Управління входять заходи, що ґрунтуються на пропаганді захисту лісів. При цьому велике значення має залучення преси, а також працівників місцевого радіо та телебачення.

Слід також згадати впровадження різних досягнень наукової та технічної сфер, а також великого практичного досвіду та новітніх технологій, з метою їх подальшого застосування у вигляді програм з розвитку мисливського та лісового господарств.

Залучення коштів на розвиток лісництва

Управління фінансується засобами державного бюджету, а також, відповідно до законодавчих актів країни, здійснює бухгалтерський облік з метою надання детальної фінансової звітності у майбутньому.

В деяких випадках можливе надання такого виду фінансування, як безвідсотковий кредит. Усі засоби розподіляються між підприємствами, установами й організаціями, що здійснюють діяльність у сферах лісового та мисливського господарства. Управління проводить ретельний контроль коштів з державного бюджету та грошей, отриманих від кредитування, забезпечуючи їх ефективне та раціональне використання.